ANBO-I - Vieglais daudzfunkcionвlais lidaparвts
 
ANBO-I - Vieglais daudzfunkcionвlais lidaparвts, kurр tika uzkonstruets Lietuvas uzтзmumв ANBO.
Рo lidaparвtu konstruзja pilots-inюinieris Antanas Gustaitis Viтa lidmaроnas tika bыvзtas Kauтas Aviвcijas remontrыpnоcв. Tika izgatavoti vienvietоgв un divvietоgв lidaparвtв varianti, t.i. divvietоgв variants tika partaisоts par vienvietigo, tвdо lidaparвti bija Aizsargu Aviвcijai. Viтa pirmв konstrukcija ir ANBO-1, kura pirmais lidojums notika 1925. gada 14. jыlijв. ANBO-I ir monoplвns ar zemu novietotu spвrnu, domвts eksperementalai apmвcоbai.
Lidmasоnas ferma tika izgatavots no sametinвtвm tзrauda trubвm un apрыta ar audeklu; spвrnu fermas tika izgatavotas no koka un arо apрыtas ar audeklu.
1935. gadв ANBO-I tika nodota Kauтas Kara muzejam, kur arо atrodas lоdz рim.
 
 
 
 Tehniski– taktiskie parametri.  
Modelis   ANBO-I
Spвrna izmзrs, metros  10
Garums, metros  5.75
Augstums, metros  1.96
Spвrna laukums, m2  11.4
Masa, kg  
  tukрa lidaparвta  190
  maksimвlв pacelрanвs masa  300
Dzinзja tips  Anzani, 35 AG
Dzinзja jauda, z.s.  35
Maksimвlais вtrums, km/h  142
Kreiserвtrums, km/h  
Nolidoрanas attalums  
Pacelрanвs вtrums, m/min  167
Maksimвlais lidojuma augstums  4200
Ekipвюa, cilv.   1
 
 
 
 
 
 
 
 
design: @ Ainis Lociks 2006
pзdзjвs izmaiтas 2006.08.05
 
Uz augрu     
     
Hosted by uCoz