ANBO-II - Vieglais daudzfunkcionвlais lidaparвts
 
ANBO-II - Vieglais daudzfunkcionвlais lidaparвts, kurр tika uzkonstruets Lietuvas uzтзmumв ANBO.
Рo lidaparвtu konstruзja pilots-inюinieris Antanas Gustaitis Pзc veiksmоgiem ANBO-I izmзмinвjumiem viтр devвs mвcоties uz Augstвko Aeronautikas institыtu Parоzз. Mвcоbu laikв A Gustaitis uzkonstruзja divvietоgu lidaparвtu, aprоkotu ar Walter NZ 60z.s. jaudоgu dzinзju, paredzзtu pilotu treniтiem. Рis lidaparвts, guvis nosaukumu ANBO-II, pirmo reizi pacзlвs gaisв 1927. gada 27. novembrо. Limaроna tika izmantota pilotu sвkotnзjai apmвcоbai kara avioskolв. 1931. gadв ANBO-II tika aprоkots ar 70z.s. spзcоgu dzinзju un nodots Aero klubam civilpilotu apmвcоbai. 1934. gada 26. jыnijв Aero kluba pilots V. Juodis sasita lidmaроnu aviokatastrofas rezultвtв.
ABNO-II konstrukcija: monoplвns ar augstu novietotu spвrnu.
 
 
 
 Tehniski– taktiskie parametri.  
Modelis   ANBO-II
Spвrna izmзrs, metros  10.72
Garums, metros  6.75
Augstums, metros  2.20
Spвrna laukums, m2  20.00
Masa, kg  
  tukрa lidaparвta  280
  maksimвlв pacelрanвs masa  550
Dzinзja tips  Walter NZ
Dzinзja jauda, z.s.  60
Maksimвlais вtrums, km/h  160
Kreiserвtrums, km/h  132
Nolidoрanas attalums  
Pacelрanвs вtrums, m/min  125
Maksimвlais lidojuma augstums  3500
Ekipвюa, cilv.  2
 
 
 
 
 
 
 
 
design: @ Ainis Lociks 2006
pзdзjвs izmaiтas 2006.08.05
 
Uz augрu     
     
Hosted by uCoz