ANBO-IV - Vieglв daudzfunkcionвlв triecienlidmaроna
 
ANBO-IV - Vieglв daudzfunkcionвlв triecienlidmaроna, kura tika uzkonstruзta Lietuvas uzтзmumв ANBO uz lidmaроnas ANBO-III bвzes.
Lidmaроna tika paredzeta triecienoperвcijвm un izlыkdarbоbas veikрanai. Lidmaроnas konstruзрana tika uzticзta pulkvedim Antanam Gustaitim, kurр vзlвk kпuva par Lietuvas armijas aviokorpusa komandieri un 1940. gadв, pзc Lietuvas aneksijas PSRS sastвvв, tika noрauts. ANBO IV ir visslavenвkв lietuvieрu lidmaроnu konstrukcija.
ANBO-IV pirmais lidojums notika 1932. gada 14.jыlijв, lidmaроna bija aprоkota ar 450 z.s. spзcоgu dzinзju Wasp un 535 z.s. dzinзju Panther. Tв kв lidojumi beidzвs veiksmоgi, lidmaроnu saka raюot sзrijveidв. 1934.-1935. gadam lidmaроna tika izgatavota divвs sзrijвs pa septiтвm lidmaроnвm katrв. 13 lidmaроnas tika aprоkotas ar angпu 585z.s. jaudоgu dzinзju Bristol Pegasus II L2 un II M2 aprоkotu ar tivplakтu koka propelleri. ANBO-IV bija bruтots ar diviem sinhroniem loюmetзjiem korpusв un diviem uz turelзm pie lidotaja palоga. Lidaроnu bija paredzets izmantot arо kв vieglo bumbvedзju, tвdв veidв lidmaроna vareja pacelt lоdz 144 kg bumbu. Sвkot ar 1934. gadu lidmaроnas sвka piegвdвt divвm Lietuvas aviвcijas eskadriпвm. ANBO-IV veica vairakus demonstrejumu lidojumus Eiropas valstоs tai skaitв Lielbritanijв, Francijв, PSRS un vairakвs Skandinвvijas valstоs. Laika posmв no 1934.gada 25. jыnija lоdz 29. jыlijam 3 ANBO-IV ar Antanas Gustaitis priekрв veica 10'000 km lielu turneju Eiropв.
Pзc Lietuvas okupвcijas, Vвcija izmantoja ANBO-IV kв sakarnieku un treniтu lidmaроnu.
 
 
     
 
 Tehniski– taktiskie parametri.  
Modelis   ANBO-IV
Spвrna izmзrs, metros  13.20
Garums, metros  8.84
Augstums, metros  3.41
Spвrna laukums, m2  29.10
Masa, kg  
  tukрa lidaparвta  1360
  maksimвlв pacelрanвs masa  2200
Dzinзja tips  Bristol Pegasus IIM2
Dzinзja jauda, z.s.  650
Maksimвlais вtrums, km/h  290
Kreiserвtrums, km/h  246
Nolidoрanas attalums  720
Pacelрanвs вtrums, m/min  417
Maksimвlais lidojuma augstums  8000
Ekipвюa, cilv.  2
 
 
 
 
 
 
 
 
design: @ Ainis Lociks 2006
pзdзjвs izmaiтas 2006.08.05
 
Uz augрu     
     
Hosted by uCoz